Zorg dat je team werkt

Goed werkende teams vormen de ruggengraat van jouw bedrijfssucces. Een goed team is productiever en maakt minder fouten. Maar is ook meer betrokken en brengt positiviteit op de werkvloer. Maar in een team loopt niet altijd alles gesmeerd, helaas. Dat kan het geval zijn bij teams die pas zijn opgestart. Maar ook bij teams die al langer samenwerken. Door mij in te schakelen als samenwerkingscoach, vergroot je de prestaties van jouw team(s).

Beter samenwerken in projectteams

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan als samenwerkingscoach in projectteams, in het bijzonder bouwteams. In nieuw samengestelde teams worden medewerkers uit verschillende bedrijven aan elkaar gekoppeld. Van hen wordt een goede samenwerking verwacht. En dat terwijl er misschien onderlinge verschillen zijn als het gaat om commitment en verwachtingen. In dat geval is er voor mij als samenwerkings-coach werk aan de winkel. Een onafhankelijk iemand die de samenwerking begeleidt, coacht, feedback geeft en de samenwerking bespreekbaar houdt.

Samen met de projectverantwoordelijke (projectleider, projectmanager, tendermanager) het (project) team begeleiden zodat het project op het gebied van samenwerking en communicatie zo effectief mogelijk verloopt.

We beginnen met een Project Start-Up (PSU), gevolgd door verschillende Project Follow-Ups (PFU). Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inhoud van het project opzij gezet en gaat de aandacht uit naar de optimalisatie van de onderlinge communicatie en samenwerking.

Project Start-Ups (PSU)

Dat is de kick-off van het project waarin ik alle neuzen dezelfde kant op wil krijgen. Dat bereik ik door als samenwerkingscoach voor iedereen duidelijkheid te creëren. En het daar ook vooral met elkaar over te hebben. Natuurlijk praten we over de projectopdracht, doelstellingen en planning. Maar ook over ieders persoonlijke drijfveren.

Project Follow-Up (PFU)

Loopt het project, dan is het goed om er periodiek (eens in de 6-12 weken) de thermometer in te steken. Zeker bij projecten die één of meerdere jaren duren. De temperatuur opnemen doe ik tijdens een aantal Project Follow-Ups. Daarbij staat niet de projectinhoud maar de teamsamenwerking centraal. Ik bespreek wat er goed gaat en wat er beter kan. Knelpunten en irritaties worden direct aan tafel besproken om de lucht te klaren. Als onafhankelijke samenwerkingscoach stuur ik hierop.

Beter samenwerken op een afdeling

Ook teams die al langer bestaan, kunnen de behoefte hebben om de samen-werking te verbeteren. Als je als manager de samenstelling van een team verandert, worden de onderlinge verhoudingen anders. Datzelfde gebeurt ook als een afdeling een andere bezetting krijgt door in- en uitstroom van mensen. Dat doet iets met een team. En kan zich uiten in onbegrip, ontwijkgedrag en/of miscommunicatie.

Na een uitgebreide teamintake ga ik in een aantal sessies met je team aan de slag. Met een teamscan halen we naar boven wat de sterke en zwakke punten van het team zijn. We ontdekken samen wat het team motiveert en drijft. En hoe het team zijn kennis en vaardigheden effectief inzet. Maar ook welke manier van communiceren tussen de teamleden het beste is om als team effectiever het gewenste resultaat te behalen.

Een betere teamspeler worden

Een team is zo sterk als het zwakste teamlid. Wil je een team sterker maken, dan zul je ook moeten kijken naar de kwaliteiten van de individuele teamleden. Als samenwerkingscoach geef ik iemand inzicht in zijn of haar drijfveren en manier van communiceren en samenwerken. Maar ook in het gedrag van de andere teamleden. Op die manier kun je jezelf beter afstemmen op de ander. De teamsamenwerking wordt zo een stuk prettiger én effectiever.

Een individueel coachingstraject is altijd maatwerk. Onderdelen die er altijd inzitten zijn een intakegesprek, een terugkoppelingsessie en het opstellen van een persoonlijk actieplan.

Werken aan je persoonlijke effectiviteit en/of die van je team?